CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, 19 October 2011

MARILAH BELAJAR TATABAHASA- IMBUHAN

Tatabahasa :  Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati

1.
Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati digunakan untuk membentuk kata nama terbitan.
2.
Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.
3.
Imbuhan juru-, pra-, dan tata- dikenali juga sebagai awalan kerana terletak di depan kata dasar.
4.
Imbuhan -man, -wan dan -wati dikenali sebagai akhiran kerana letaknya di akhir kata dasar.
Contoh-contoh kata yang menggunakan awalan juru-, pra-, dan tata-.
Awalan
Kata Dasar
Awalan + Kata Dasar

Juru-

rawat
jururawat
teknik
juruteknik
bahasa
jurubahasa
latih
jurulataih
selam
juruselam

Awalan
Kata Dasar
Awalan + Kata Dasar

Pra-

sejarah
prasejarah
sangka
prasangka
kata
prakata
syarat
prasyarat
sekolah
prasekolah

Awalan
Kata Dasar
Awalan + Kata Dasar

Tata-

buku
tatabuku
bahasa
tatabahasa
cara
tatacara
tertib
tatatertib
kerja
tatakerja
Contoh-contoh kata yang menggunakan akhiran –man dan -wati
Akhiran
Kata Dasar
Kata Dasar + Akhiran

-man

seni
seniman
budi
budiman

Akhiran
Kata Dasar
Kata Dasar + Akhiran

-wan

harta
hartawan
usaha
usahawan
cendekia
cendekiawan
budaya
budayawan
juta
jutawan

Akhiran
Kata Dasar
Awalan + Kata Dasar

-wati

seni
seniwati
drama
dramawati
olahraga
olahragawati
peraga
peragawati
biara
biarawati
*   Akhiran -wati menyatakan makna bahawa orangnya ialah perempuan atau wanita.

0 ulasan: